? Aconcagua
Aconcagua

Aconcagua-invitasjon

AcoDen-ekspedisjonen -19 vil ha med flere klatrere. Vil du være med?Vi er noen klatrere (pt. 3) som skal opp på Aconcagua, men søker flere deltagere til en ekspedisjon til Aconcagua etter nyttår 2019. Vi har som mål å samle til sammen rundt 8 (max 10) medlemmer til ekspedisjonen. Aconcagua er et av verdens høyeste fjell, og det høyeste på det Amerikanske kontinentet. Fjellet er verdens høyeste utenfor Himalaya og et av verdens ”Seven Summits”, det vil si at det er et av de 7 fjellene som er høyest på hvert av verdens 7 kontinenter. Det gjør det til et meget attraktivt klatremål. Fjellet er et fantastisk fjell, med svært natur- og værmessig variasjon. Vi kan forvente temperaturer fra 35 varmegrader til 25 kuldegrader på forskjellige etapper, ørkenforhold og snøstorm. Kanskje også kortbukse og dunjakke på samme dag! Fjellet byr på store og spennende utfordringer. Ved siden av å være et av verden høyeste, er det et krevende fjell det tar lang tid å bestige, ikke minst på grunn av den ekstreme høyden. Men fjellet er til tider et teknisk relativt ”snilt” fjell (som Everest…) og krever ikke særlige klatretekniske kunnskaper. Men det kreves erfaring i allmenn friluftsliv, overnatting i kulde, en god del personlig utstyr (mye kan leies), brukbar fysisk form og utholdenhet. Og psykisk utholdenhet. Det er en stor utfordring, og en enda større opplevelse!

Vi vil ha flere med. Målet er rundt 8 medlemmer i 4 stk. 2-mannsteam/telt-team, en ideell størrelse. Klatringen, logistikk etc. er ”self-assist”, dvs at alt gjøres av medlemmene selv på alpin vis og at de er med på forberedelsene. Vi vil forbeholde oss retten til å avvise påmeldinger hvis vi mener vedkommende ikke passer inn eller vil bli en belastning på de øvrige deltagerne. Du kan være i den alderen du vil, bare formen er god nok. Nedre aldersgrense er imidlertid 18 år.

Vil DU være med?

Opplegget
Ekspedisjonen er initiert av undertegnede som ekspedisjonsleder. Undertegnede har meget god erfaring fra 12 tidligere ekspedisjoner til Aconcagua (og flere andre fjell), hvor vi/jeg klarte toppen mange ganger. Det har gitt en gedigen erfaring fra dette fjellet og organiseringen, logistikken og strategien som kreves for å nå toppen. Ekspedisjonen har et meget planlagt og gjennomprøvd opplegg med planlegging av alt fra næringsbehov på fjellet, rutevalg, utstyrsvalg, logistikk, og til og med helt ned til eventuelt hvilke vingårder som bør besøkes i Argentina etter vellykket bestigning….. Undertegnedes mål er å dekke bl.a. sine direkte kostnader for å kombinere med andre eventyr i Andesfjellene. Det er altså et semi-kommersielt guide-opplegg, men hvor formålet er å engasjere deltagerne som på en privat ekspedisjon og holde kostnadene lavest mulig. Mye omtanke er lagt i fornuftig kostnadsdeling og –bruk med tanke på å gjøre opplegget så økonomisk overkommelig som mulig. Her skal deltagerne gjøre jobben selv på alpin vis. Mye av planleggingen er gjort, men endel gjenstår som er avhengig av den gruppen som settes sammen. Det er mye elementer; av 30 kritiske planleggingselementer, kan minst 10 stoppe en vellykket bestigning. Dette opplegget er markedets desidert rimeligste, og det er en del av konseptet; å gjøre turen overkommelig for mange.

Mål
Formålet med ekspedisjonen er å bringe flest mulig av ekspedisjonens deltagere til topps på Amerikas høyeste fjell. Hovedidéen er at dette skal være et ekspedisjonsmål, altså et fellesansvar og krever deltagernes aktive deltagelse også i planleggingsprosessen. Erfaringsmessig gir dette det beste totalresultatet, og gir deltagerne den beste opplevelsen. Imidlertid, ekspedisjonsleders hovedoppgave er å legge forholdene til rette for de andre deltagernes suksess.
Men et vesentlig sidemål er samtidig å få en best mulig opplevelse av Argentina og Sør-Amerika, altså en totalopplevelse. Mye planlegging er lagt i å integrere miljø- og opplevelseselementer utenom fjellet, hensyntatt de lave kostnadene.

Turen
Det er en tøff bestigning, men overkommelig for en god, norsk fjellvant person. Den krever imidlertid at du er i rimelig god fysisk form, har erfaring fra friluftsliv og er rimelig utholdene, også psykisk. Imidlertid er dette et fantastisk fjell på den måten at det er et usedvanlig høyt fjell men samtidig ikke krever klatreteknisk erfaring. Det gjør fjellet atskillig mer tilgjengelig. Fjellet er imidlertid meget høyt, og høydesykeproblematikk vil erfaringsmessig oppstå i gruppen. Alle vil merke høyde, og de fleste vil sannsynligvis få lettere høydesyke, men kroppens reaksjon på høyde er svært forskjellig og uforutsigbar, det vet man ikke før man selv er i høyden. For eksempel taklet ikke Liv Arnesen høyder over 7000 meter under sitt mislykkede Everest-forsøk. En nøye planlagt oppstignings- og akklimatiseringssprosedyre er utarbeidet, men vil tilpasses gruppen og de enkelte ”buddy-teams”.
Utholdenhet, både mental og fysisk, er viktig. Dette er de lange, seige dagsetappers tur, gjerne under svært ugjestmilde forhold. Men det kan også bli en solskinnstur hvis vi er heldig. Været er den begrensende faktor nr. 1, 2 3 og 4…. Bestigningen legges til Sør-Amerikas midtsommer, og det gjør at været er tildels varmt i de nedre etapper, og kaldt, men ”overlevbart” i de høyere camper. Normalt er været bra på denne tiden.


Toppen

Organisering
Å nå målet skal være et kollektivt ansvar. Gruppen skal i stor grad opptre som en enhet med et felles ansvar for hverandre. Dette krever at gruppen ikke er for stor. Videre deles gruppen opp i 'buddy-teams', teltlag á 2 personer som skal ha et ytterligere gjensidig ansvar for hverandre. Men mye kan skje, og individet skal ha en viss frihet.
Ekspedisjonens størrelse vil fortrinnsvis ikke bli større enn 8, max 10, som er en ideell størrelse. Undertegnede har sett at større grupper ofte har store logistiske problemer, mindre identifikasjon med gruppen og større ego-tenkning og ofte en splittelse av teamet. Ekspedisjonsleder har svært god suksessrate på Aconcagua.

Avreise/varighet
Vi forhandler i skrivende stund om flyreiser, og siden flyprisen varierer sterkt avhengig av avgangene, er nåværende kalkyle og plan lagt på avreise 5. Januar (alternativt 27. Desember) og p.t. gjeldende flypriser, se ”Kostnader”. OBS: dette kan forandres utover sommeren/høsten. Jo tidligere påmelding, jo rimeligere. Et alternativ er avreise i desember. Imidlertid, hvis gruppa i fellesskap ønsker en annen avreisedato, kan datoen forandres hvis tiden tillater det (fly er et problem). Total varighet: 26 dager Oslo/Oslo.

Forberedelse
Planlegg utstyr og sørg for å vedlikeholde din fysiske form. Vi oversender spesifikasjonsliste på utstyr som må med. Vi vil holde kontinuerlig kontakt. Vi vil også ha et par felles planleggingsmøter i løpet av høsten og følge opp forberedelsene for hver enkelt.
Vi vil oversende en meget utførlig utstyrsliste med detaljert spesifikasjon av nødvendig behov så tidlig i prosessen som mulig. Vi vil også konsentrere oss om dette på forberedelsesmøtene. Godt og riktig utstyr kan være forskjellen mellom suksess og fiasko.
Ekspedisjonsledelse
Undertegnede har meget sterk erfaring fra Aconcagua, jeg har vært der hele 12 ganger tidigere. Som organisator har undertegnede ansvar for best mulig logistikk, planlegging og rådgiving og guiding som er innenfor ekspedisjonens målsetting. På høyde-etappene vil det være eksterne guid(er) for gruppen for å ivareta størst mulig sikkerhet.

Undertegnede fungerer som ekspedisjonsleder, men er IKKE juridisk ansvarlig for reisens gjennomføring (altså ikke ”turoperatør”), utenfor de nevnte forpliktelser. Et større ansvar ville medføre uhensiktsmessige begrensninger, større kostnader og mindre sannsynlighet for suksess. Derfor betaler gruppen bl.a. sine flybilletter selv (men den er inkludert i avtalte kostnadskalkyle/pris). Her er det gruppen selv som er aktive deltagere i hele prosessen.
Et slikt opplegg er suverent det mest økonomiske, også mer 'norsk', og sikrer også en bedre delaktighet og eierskap til ekspedisjonen, og gir en ”ærlig” bestigning. (Det finnes andre opplegg med profesjonell guiding, hvor de kan lage maten din og til og med bære sekken din til toppen...) Derfor er dette en ekspedisjon og ikke en 'guided tour'. Imidlertid er undertegnede med som guide, klatrebuddy, kjentmann, rådgiver og organisator, altså ekspedisjonsleder. Min motivasjon er ganske enkelt å få et middel til å delfinansiere turen til Aconcagua og klatring av andre topper i området, jeg har vært på 14 andre Andes-fjell tidligere, bla. de tre høyeste i Sør-Amerika. Dette året står bestigning av Chimborazo i Equador på planen.Videre fremdrift
Vil du være med, ta kontakt med undertegnede.
Blir du ”godkjent” som deltager, vil du få tilsendt kravsspesifikasjon, forberedelsesplan, og en detaljert utstyrsliste som vi vil samarbeide om, samt en nærmere beskrivelse av opplegget, rute- og akklimatiseringsplan, beskrivelse av klatringen, fjellet og reisen. Når gruppa er satt vil vi også så snart som mulig tromme sammen til et planleggings- og informasjonsmøte, men på en dato vi i fellesskap blir enige om.High Camp Berlin

Ekstra
Sør-Amerika er et spennende kontinent med stor variasjon. Det er sommer i Sør-Amerika på denne tiden, en god avveksling til kulda på fjellet. Dette gjør at en bestigning av Aconcagua også medfører så masse annet enn klatringen og fjellet, det medfører også opplevelse av Chile, Andesfjellene, Argentina, vinbyen Mendoza, sør-amerikansk kultur, shopping i et meget hyggelig prisnivå og en hel masse nye inntrykk! Har du tid, er det fantastiske ekstraopplevelser man kan legge inn før og etter klatringen innenfor en meget beskjeden ekstrakostnad. Ofte kan man velge flyruter som bringer en innom spennende steder, som Lima i Peru, Buenos Aires eller Rio de Janeiro.

Vi har meget gode, kreative og rimelige fly-kontakter, vi vil være behjelpelig med å forsøke å få til mye rart. Ved tidlig bestilling bør ikke slike stopp gi særlige ekstrakostnader.

Det må tas forbehold om minimumsantall deltagere oppnås, 6 stk.

Se følgende linker for mer informasjon:

Vil du være med? Ta kontakt!


Håkon Hesselberg
Hausmannsveg 5
1517 Moss
Norge
hhesselberg@me.com
Tlf: (+47)69-276003
Mobil: (+47)93072607