Aconcagua

Ytterligere informasjon

Det er gjort endel forberedelser.
Ved bekreftet deltagelse vil deltagerne få tilsendt en god del informasjon, bl.a en meget inngående og detaljert utstyrsliste etc.
Videre vil vi forsøke å ha ett eller flere planleggingsmøter, samt at ekspedisjonsleder vil være i utstrakt grad tilgjengelig for råd og veiledning.

Men; dette er en "deltagerekspedisjon" og deltagerne forventes å bidra noe i planlegging og forberedelser.

Følgende informasjon vil bli tilsendt:
 1. Pakkeliste

 2. Pakkeliste med opplisting av utstyrsbehovet. Denne er laget i et regneark med retningsgivende gramvekt av hvert enkelt element, med kolonne for eget utstyr, slik at man selv kan regne på vekt for de forskjellige etappene, samt flyvekt etc. Meget nyttig, men krever endel arbeid.

 3. Utstyrsbeskrivelse

 4. En beskrivelse av nødvendig og anbefalt utstyr, ned til anbefaling av sovepose, type undertøy, fottøy, antall sokker…, etc. Riktig utstyr er meget viktig.

 5. Akklimatiseringsplan

 6. Akklimatiseringsskjema, når vi planlegger å være hvor og hvor høyt, fra innmarsj til BaseCamp til toppen.

 7. Full beskrivelse av ruten, klatringen

 8. Beskrivelse av ruten, vanskeligheter, tekniske forhold, hvorfor og når man må ha hvilket utstyr etc.

 9. Reiseplan

 10. Full schedule Oslo - Oslo

 11. Helseplan/sikkerhet

 12. Informasjon rundt helse og sikkerhetPlanleggingsmøte
Etter avtale vil vi ha et planleggingsmøte på sted og tid vi blir enige om. Enten en weekend eller hel dag i høst.

Personlig råd
Ekspedisjonsleder er videre meget lett tilgjengelig for råd og samtaler om alle forhold vedr. turen nesten til enhver tid. Erfaringsmessig er dette meget viktig.