? Aconcagua
Aconcagua

Kostnader

Opplegget er svært rimelig, temmelig langt under kostnadene til de ordinære kommersielle ekspedisjoner…
Foreløpig kalkyle p.t. (juni 18) er 28.300.-. Prisen er imidlertid avhengig dagsaktuelle flypriser, valutakurs (US$ og Pesoen forandrer seg mye..) og neste års klatrelisens og kan forandre seg utover sommeren/høsten, men øvrig pris er fast etter endelig påmelding og betaling av første depositum.
Filosofien er at dette skal gjøres på rimeligste måte uten at det går på bekostning av muligheten for suksess (les: å nå toppen), men at det allikevel gjennomføres på en solid, sikker og gjennomprøvet måte. F.eks. har vi meget god avtale med serviceprovidere, vi bor enkelt (men på hyggelige hosteller) utenom fjellet, tar buss i stedet for fly, kjenner mange ”workarounds” etc. Dette er altså ikke opplegget for de som vil ha 5-stjerners hoteller, men oppleve det mer basale og genuine Sør-Amerika. Og ikke minst: klatre selv…
Alle kostnader deles, men totalprisen er relativt sett svært lav. Det finnes enkelte kommersielle ekspedisjoner på fjellet som normalt koster det dobbelte eller mer av våre kostnader. Dette har med filosofien bak turen å gjøre. Utgiftene dekker alle direkte kostnader på fjellet (minus mat som er tildels individuelt), samt dekning til guide. Det som ikke er inkludert i beløpet, er mat, og personlig utstyr.
Mat er ikke inkludert fordi dette vil bli en team-oppgave, både i forberedelser, innkjøp og tilberedning på fjellet. Maten tilberedes delvis på rundgang av teltlagene, men planlegges i fellesskap. På denne måten sikres mat som passer alle og hensyn tas til eventuelle allergier. Dessuten er dette en meget økonomisk måte å gjøre det på.

Følgende er en oversikt over hva som dekkes av ovennevnte kostnadsoverslag:
 • planleggingsmøte(r)
 • flyreise til Santiago de Chile/Buenos Aires T/R *
 • reise til Mendoza (Argentina) t/r (foten av fjellet)
 • overnatting Mendoza, 2 netter før fjellet
 • frakt av oss og utstyr til foten av fjellet t/r
 • overnatting ved foten av fjellet
 • muldyr-frakt av utstyr og fellesutstyr til BaseCamp
 • alle frokoster ifm disse overnattingene
 • evt. guide(er)
 • ”seiers-champagne” vel tilbake etter en vellykket ekspedisjon!
Ikke inkludert er kostnader som er av personlig art og/eller ikke avklart i skrivende stund*:
 • personlig utstyr, telt, klatreutstyr etc.
 • klatrelisens (USD 800.- *)
 • reiseforsikring
 • mat til klatreturen
 • mat øvrig reise
 • evt egen bruk av satelittelefon på fjellet
 • evt. overnatting i Santiago/Buenos Aires eller ekstra overnattinger i Mendoza eller andre overnattinger utenom klatreopplegget.
 • reisen fra foten av fjellet tilbake til flyplassen, erfaringen er at mange ønsker individuelle opplegg.
Ideen med denne kostnadsdelingen er at de inkluderte kostnadene skal dekke alt som er nødvendig for å komme seg fra Norge, opp på fjellet og tilbake til Norge (ex mat). Altså alle nødvendigheter for å klatre Aconcagua. (ex reise tilbake til Santiago). Ønsker man å gå ut over det planlagte basisopplegget, kommer da de kostnadene naturligvis i tillegg. Men Argentina er et svært rimelig land. Mat er meget billig, og grei overnatting kan koste så lite som 100.- kr. pr. natt. En situasjon som kan oppstå er at noen av deltagerne velger å avbryte klatringen og ønsker å tilbringe tiden i Mendoza e.a. i påvente av at vi andre kommer ned. Det vil naturligvis koste mer og er ikke inkludert. Men Argentina er jo som nevnt et meget rimelig land.
Det er lagt ned mye ressurser i å finne alternativene med best kostnads/ytelsesforhold, men med vekt på opplevelsesfaktoren. De fleste kostnadselementer (hotell, transport etc) er relativt rimelige, men gode, effektive, opplevelsesrike og hyggelige alternativer.
For enkelte forbehold, se fotnote.*

Betaling
Det er en del felleskostnader, slik at det ved påmelding betales et depositum på 3500.- NOK for bl.a. å dekke disse initielle kostnadene. 5 uker før avreise betales resten. Flyreisen er inkludert i ovenstående kalkyle, men betales av den enkelte direkte til flyselskapet/reisebyrået. Se også forbeholdet om overnatting under. Det første depositumet/betalingene er ikke-refunderbare etter betaling ved evt. avbestilling fra deltageres side. Hvis turen av en eller annen grunn avlyses fra min side, refunderes all depositum.*Det tas følgende forbehold:
 • Prisen for klatreslisens/parkavgift er pr. dags dato ikke fastsatt av Argentinske myndigheter, men den antas å også denne sesongen å være US$ 800.-. Blir bestemt i november -18.
 • Nytt av året er at Argentinske myndigheter nå krever at alle klatrere har en privat reiseforsikring som dekker ”search, rescue and evacuation operations”, inkl. helikopteredning.
 • Flyreisen forandrer seg og er umulig å beregne på forhånd, den ovennevnte prisen er basert på et rimeligste tilbud pr. juni -18: kr. 8.374.- (Air France/KLM). Ikke usannsynlig blir den endelige prisen noe annerledes.
 • De Sør-Amerikanske valutaer svinger voldsomt, så ovennevnte kalkyle er basert på valutakurs pr. mid-mai og kan bli justert opp.
 • Behovet for evt. overnatting i Santiago er ennå ikke avklart, og foreløpig ikke tatt med. Kostnaden vil imidlertid ikke bli høyere enn max. 250.-/natt.
 • Dette er ikke noen ”pakketur” og for ikke å bli bundet av Pakkereiseloven betaler derfor deltagerne selv sine fly- og overnattingskostander på veg til/fra fjellet. Men disse kostnadene er inkludert i ovennevnte kalkyle og er basert på svært kjente forhold.
 • Det må tas et forbehold om minimums antall deltagere. P.t. er nedre grense 6 deltagere/3 teltlag.